kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Informácia o priebehu kosieb počas 20. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 20. týždňa

Počas 20. týždňa sa pokosili Podlavice a ulice Rudohorská, Starohorská, Radvanská, Tulská, Moskovská a Oremburská (veľké plochy).

Počas soboty 20.5. sa navyše pokosia ulice THK, Vajanského a Oremburská (dokášanie).

 

19.05.2017 12:10