kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Informácia o priebehu kosieb počas 18. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 18. týždňa

Počas 18. týždňa sa pokosili ulice Družby, Okružná, Poľná, Podháj, Sládkovičova, Internátna - internáty a väčšia časť Tatranskej ulice. Ulice dokosené podľa harmonogramu sa kvôli nepriaznivému počasiu dokosia v nasledujúcom 19. týždni.

09.05.2017 10:33