kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Informácia o kosbách v 23. týždni

Informácia o kosbách v 23. týždni

V 23. týždni (5.6. - 11.6.) sme pokosili ulice Trieda SNP II, Spojová, Šalgotarjánska, Kráľovoholská, Ružová, Inovecká a cintoríny Skubín a Rímskokatolícky cintorín.

V sobotu 10.6. sa ešte pokosia ulice Bakossova, Mládežnícka, Jelšový hájik na Rudohorskej a kosodrevina Starohorská.

09.06.2017 18:53