kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Harmonogram kosenia v 41. týždni

Harmonogram kosenia v 41. týždni

V 41. týždni (09.10. - 15.10.) plánujeme kosbu ulíc Tatranská, Šalgotarjánska, Terézie Vansovej, Martina Rázusa a dokosenie ulice THK.

06.10.2017 13:50