kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Harmonogram kosenia v 40. týždni

Harmonogram kosenia v 40. týždni

V 40. týždni (02.10. - 08.10.) plánujeme kosbu ulíc Podlavice (Gaštanová, Lipová, Limbová, Povstalecká), Trieda Hradca Králové, Jelšový hájik (Rudohorská). 

29.09.2017 14:17