kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Harmonogram kosenia v 39. týždni

Harmonogram kosenia v 39. týždni

V 39. týždni (25.09. - 01.10.) plánujeme kosbu ulíc Partizánska cesta, Švermova, Mladých Budovateľov, Ďumbierska, parčík pri Medokýši na Štiavničkách a dokosenie ulíc Radvanská a Bernolákova.

22.09.2017 13:15