kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Harmonogram kosenia v 38. týždni

Harmonogram kosenia v 38. týždni

V 38. týždni (18.09. - 24.09.) plánujeme kosbu ulíc Radvanská, Bernolákova, Mateja Bela, Hlboká, Cesta k Smrečine, 29. augusta a Jegorovova

14.09.2017 12:53