kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Harmonogram kosenia v 37. týždni

Harmonogram kosenia v 37. týždni

V 37. týždni (11.09. - 17.09.) plánujeme kosbu ulíc Cesta k Nemocnici, Kpt. Nálepku, nešporova, Jilemnického I, Kráľovohoľská a Mestský park.

08.09.2017 11:40