kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Harmonogram kosenia v 36. týždni

Harmonogram kosenia v 36. týždni

V 36. týždni (04.09. - 10.09.) plánujeme kosbu ulíc Viestova, Na Uhlisku, Golianova, Jesenského, Okružná, Družby, Karpatská.

31.08.2017 16:59