kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Harmonogram kosenia v 35. týždni

Harmonogram kosenia v 35. týždni

V 35. týždni (28.08. - 03.09.) plánujeme kosbu ulíc Hviezdoslavova, Moskovská, Jazmínova, Javornícka, Nový svet.

25.08.2017 14:24