kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Harmonogram kosenia v 34. týždni

Harmonogram kosenia v 34. týždni

V 34. týždni (21.08. - 27.08.) plánujeme kosbu ulíc Trieda SNP II, Sitnianska a dokosenie ulice Mládežnícka.

18.08.2017 13:47