kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Harmonogram kosenia v 33. týždni

Harmonogram kosenia v 33. týždni

V 33. týždni (14.8. - 20.8.2017) plánujeme pokosiť ulice Trieda SNP I, Tulská, Strážovská a dokosenie ulíc Bakossova, Severná a Starohorská kosodrevina.

11.08.2017 15:46