kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Harmonogram kosenia v 31. týždni

Harmonogram kosenia v 31. týždni

V 31. týždni (31.7. - 6.8.) plánujeme kosbu ulíc na Fortničke (M. Rázusa, T. Vansovej), Spojová, Fatranská, Chabenecká, kosenie Centrálneho cintorínu v Kremničke spolu s Urnovým hájom a tiež dokosenie ulice THK.

28.07.2017 15:20