kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Harmonogram kosenia v 30. týždni

Harmonogram kosenia v 30. týždni

V 30. týždni (24.7. - 30.7.) plánujeme kosbu ulíc Národná, Námestie SNP, Skuteckého, Rudlovská cesta, Kolárova, THK, Ďumbierska, Gerlachovská, Fatranská, Beskydská a Chabenecká, dokosí sa aj Kalinčiakova.

21.07.2017 14:39