kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Harmonogram kosenia v 29. týždni

Harmonogram kosenia v 29. týždni

V 29. týždni (17.7. - 23.7.) plánujeme kosbu ulíc Trieda SNP II, Jegorovova, Kalinčiakova, Jilemnického, Nešporova, Kráľovoholská, Mateja Bela a cintorín Námestie Š. Moysesa.

 

 

 

 

 

 

14.07.2017 13:39