kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Harmonogram kosenia v 27. týždni

Harmonogram kosenia v 27. týždni

V 27. týždni (3.7. - 9.7.) plánujeme kosiť ulice Radvanská, Bernolákova, Hviezdoslavova, Viestova, Golianova, Ul. 9. mája, Rudohorská II, Javornícka a dokášanie ulíc Oremburská a Moskovská.

30.06.2017 14:17