kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Harmonogram kosenia v 23. týždni

Harmonogram kosenia v 23. týždni

V 23. týždni (05.06. - 11.06.2017) sú plánované kosby ulíc Trieda SNP II, Spojová, Šalgotarjánska a Kráľovoholská.

02.06.2017 17:48