kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Harmonogram kosenia v 22. týždni

Harmonogram kosenia v 22. týždni

V 22. týždni (29.05 - 04.06.2017) sú plánované kosby ulíc Trieda SNP II, ul. 29. augusta, Spojová, Šalgotarjánska a Magurská.

26.05.2017 11:16