kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Harmonogram kosenia v 20. týždni

Harmonogram kosenia v 20. týždni

V 20. týždni (15.05 - 21.05.2017) sú plánované kosby ulíc Internátna - pravá strana, Starohorská ulica a Uhlisko.

13.05.2017 14:03