kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Hamonogram kosenia v 21. týždni

Hamonogram kosenia v 21. týždni

V 21. týždni (22.05 - 28.05.2017) sú plánované kosby ulíc Hviezdoslavova, Hronské predmestie, Cesta k nemocnici, Kalinčiakova, Jilemnického, Nešporova, Javornícka a Karpatská.

19.05.2017 12:20