kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Hamonogram kosenia v 18. týždni

Hamonogram kosenia v 18. týždni

Vzhľadom na daždivé počasie v 17. týždni nebolo možné ukončiť kosbu všetkých plánovaných ulíc, z tohto dôvodu sa bude kosba dokončovať v 18. týždni (01.05 - 07.05.2017). Plánované sú teda kosby ulíc Bakossova, Okružná, Družby, Poľná, Tatranská, cintorín Námestie Štefana Moysesa a parčík pred Mestským úradom.

28.04.2017 14:42