kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Dokončovanie kosieb počas soboty 6.5.2017

Dokončovanie kosieb počas soboty 6.5.2017

Vzhľadom na daždivé počasie v 18. týždni nebolo možné ukončiť kosbu všetkých plánovaných ulíc, z tohto dôvodu sa bude kosba dokončovať v sobotu 6.5.2017 a to konkrétne ulíc Podháj, Sládkovičova, Internátna (areál internátov, okolie Kostola sv. Michala Archanjela - Modrého kostolíka a Domu dôchodcov).

05.05.2017 14:28