Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Zmena úradných hodín Krematória a cintorínskych služieb

Zmena úradných hodín Krematória a cintorínskych služieb

Od 01.07.2017 dochádza na prevádzke Krematória a cintorínskych služieb k zmene úradných hodín podľa priloženého rozpisu.

Pondelok   8:00 - 14:00

Utorok       8:00 - 16:30

Streda       8:00 - 14:00

Štvrtok      8:00 - 14:00

Piatok        8:00 - 12:00

28.06.2017 06:38