Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Vykonané práce na cintoríne Námestie Š. Moysesa

Vykonané práce na cintoríne Námestie Š. Moysesa

V posledných dvoch týždňoch sme na rímskokatolíckom cintoríne na Námestí Štefana Moysesa vykonali opravu padnutého plota, vyasfaltovali sme plochu pri vstupe, kde sme osadili aj prenosné WC pre návštevníkov cintorína.

11.10.2017 14:36