Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Oznamujeme bežkárom, že z dôvodu plánovanej ťažby dreva v Kremnických vrchoch bude obmedzené bežkovanie na úseku Králiky - Tajov - Kordíky od 05.01.2018.

 

Bežkárska trať v Areáli zimných športov v prevádzke, posledná úprava 20.01.2018. 

 

Aktualizácia upravených tratí:

Sobota 20..01. upravené trasy Králiky - Tajov, Kordícka zvážnica, Králiky - Skalka a Králiky - Hostinec.

Sobota 20.1. upravené trasy Šachtičky - Donovaly po hrebeni aj popod Jelenskú skalu, okruhy Polianka a Močiare zatiaľ neupravené.

Vykonané práce na cintoríne Námestie Š. Moysesa

Vykonané práce na cintoríne Námestie Š. Moysesa

V posledných dvoch týždňoch sme na rímskokatolíckom cintoríne na Námestí Štefana Moysesa vykonali opravu padnutého plota, vyasfaltovali sme plochu pri vstupe, kde sme osadili aj prenosné WC pre návštevníkov cintorína.

11.10.2017 14:36