Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Príjem z dobrovoľnej zbierky bol v štrnástom týždni v sume 13,13 €, celkovo je k 09.04. vyzbieraná suma 1 080,67 €.

Všetkým prispievateľom ďakujeme !

Prevádzka Areálu zimných športov ukončená !

Sobota 07.04. upravená trasa Králiky - Tajov, Kordíky, Králiky - Hostinec, Králiky - Skalka a Králiky - Malachov po prepadlisko.  

Obmedzenie v prevádzke Krematória a cintorínskych služieb

Obmedzenie v prevádzke Krematória a cintorínskych služieb

Dňa 21.11. od 12,00 hod. a 22.11.2017 celý deň, bude z technických príčin Správa cintorínov a krematória Z A T V O R E N Á ! 

Za pochopenie ďakujeme

 

20.11.2017 14:28